Tasman vs Southland

2:05 pm

Tasman vs Bay of Plenty

2:05 pm

Tasman vs Waikato

2:05 pm

Tasman: Women vs Otago: Women

11:35 am